Таблица за съответствие между НКПД-2011 и Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO) – Настолник на счетоводителя

Таблица за съответствие между НКПД-2011 и Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO)