Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) – Настолник на счетоводителя

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ)